KINEDRIVE - frekvenční měniče

Vysoká účinnost * Vysoká spolehlivost * Kompatibilita * Úspora energie až 70% * Robustní konstrukce, typizovaná výroba * Modulární konstrukce umožňující snadnou výměnu funkčních jednotek * Optimalizace energetické účinnosti * Řešení pro specifické aplikace * Šetrnost nákladů * Optimální integrace

KINEDRIVE pokrývá celé výkonové spektrum frekvenčních měničů. Klade důraz na rozmanitost, flexibilitu funkcí a efektivitu návrhu pohonu a jeho uvedení do provozu.

KINEDRIVE tvoří nové standardy v technice pohonů a překládá řadu výhod z nichž profitují naší zákazníci. Zahrnuje rozsah od nejjednodušších využití přes náročné řízení výrobních procesů až po několik pohonů a dynamicky náročné aplikace s řízením polohy.

KINEDRIVE je navržen pro různé napěťové hladiny, čímž umožňuje nasazení kdekoli na světě. Také se snadno realizuje servis, dodávka náhradních dílů a technická podpora autorizovanými středisky ve střední Evropě.

Nízké napětí AC

Standard E550

Standardní aplikace

Vector V350

Dynamické aplikace

Vector V560

Dynamické aplikace
v procesním průmyslu

CRANE V250

Dynamické aplikace
v procesním průmyslu

Vector L1000

Aplikace obrovských výkonů na NN

Zásuvné moduly

logo_changed

Kineport 2

Vzdálený ovládací panel - LED Displej
 • Snadno zapojitelné do RJ45 konektoru
 • 24 Volt DC Power zajištěno přímo u KineControl
 • Rs495 2 Wire Signal Interface
 • Provozní teplota
  • -10 °C až + 50 °C
 • Skladová teplota
  • -40 °C až + 60 °C
logo_changed

Kinepad 3

Vzdálený ovládací panel - LED Displej
 • Snadno zapojitelné do RJ45 konektoru
 • 24 Volt DC Power zajištěno přímo u KineControl
 • Rs495 2 Wire Signal Interface
 • Provozní teplota
  • -10 °C až + 50 °C
 • Skladová teplota
  • -40 °C až + 60 °C
logo_changed

485AD

Sada pro připojení PC

Izolovaný USB na RS485 komunikačního adaptéru určen pro použití s Kinetools Studio.

 • Poskytuje rozhraní mezi PC a pohonem pro použití s KineTools
 • Poskytuje elektrickou izolaci mezi PC a řídící sítí
 • Panelová možnost

Příslušenství a modulární výstavby

AC vstupní tlumivka

AC vstupní tlumivka by měla být instalována na vstupním terminálu měniče a slouží k zamezení přenosu harmonického rušení generovaného měničem do elektrické sítě, snižování přenosu harmonického rušení do jiných komponentů ze sítě, zvyšování kvality elektrické sítě, zvyšování výkonových faktorů a zamezování abnormálnímu kolísání napětí v elektrické síti (pokud je nevyváženost větší než 3%); nárazového proudu v elektrické síti, stabilizaci vlnového průběhu a snižování vlivu na měnič.

Vstupní filtr

Externí vstupní filtr EMC mezi měničem a zdrojem napájení nejen omezuje rušení měniče způsobené okolním elektromagnetickým šumem, ale zároveň zamezuje rušení okolních zařízení samotným měničem.

DC tlmivka

Tlumivka DC se používá zejména na měniči a usměrňovači na zvyšování faktoru výkonu a filtrování rušení pulzů, napětí, proudu a snižování harmonického rušení měniče.

Výstupní filtr

Úkolem tohoto filtru je snižovat rušení generované vysokými spínacími frekvencemi které vznikají spínáním IGBT a přenášejí se elektrovodičmi. EMI filtr lze zvolit pro omezení rušivých zvuků generovaných na výstupní straně měniče a svodového elektrovodiče.

Odrušovací toroid

Tento prvek odrušení pomáhá redukci rušení které je vyzařováno z elektrovodičov. Může se použít na vstupu i na výstupu měniče frekvence. Nejúčinnější je kolem jádra feritu navinout alespoň tři závity elektrovodiče. Pro zlepšení účinku lze použít i více toroid v jednom obvodu.

AC výstupní tlmivka

Výstupní tlumivka AC je osazena na výstupním terminálu měniče a slouží k omezení výbojovýho proudu připojovacího kabelu mezi měničem a motorem, míry hromadění napětí vlny PWM pasivního měniče, zvýšení výkonového faktoru a kvality elektrické sítě a stabilizaci vlnového průběhu. Tlumivka omezí rušení rádiových frekvencí a svodový proud. Tlumivka také snižuje vibrace motoru způsobené spínacími impulsy měniče. Tlumivka současně snižuje efekt odrazuvlny na elektrickém vedení, hlavně při větších délkách kabelů.

Péče o měniče, péče o Vaše podnikání

Pokud je měnič součástí vámi prodávaného výrobku nebo je zařazen do vašeho výrobního procesu, prioritou je jeho bezproblémový a spolehlivý provoz. Široké spektrum služeb po dobu životnosti, bylo navrženo tak, aby splňovalo všechny Vaše očekávání při každé aplikaci.

Naše podpora začíná od prvního setkání se společností VYBO Electric, později při montáži, uvedení do provozu, provádění údržby až po poslední výměnu a recyklaci pohonu. Technické poradenství je standardem našich služeb. S Vašimi dotazy se na nás můžete obrátit 24 hodin denně.

Instalace a uvedení do provozu

Poskytujeme technickou pomoc před i během instalace. Měnič je možné přizpůsobit podle přesných požadavků, které vyplývají z konkrétních aplikací.

Prodloužení záruky

Ponúkame možnosť trojročnej alebo päťročnej záruky, ktorej cieľom je eliminovať riziká spojené s poruchami pohonu a tak čo v najkratšom čase vyriešiť možné poruchy. Služby sú viazané k fixným cenám a spadajú na nich štandardné podmienky.

Smluvní péče
o měniče Kinedrive

Smlouva zaručuje pevné ceny ke všem službám. Je přizpůsobena vašim nejnáročnějším požadavkům.

Vzájemně dokonale sladěny

Naše elektromotory pro nízké napětí pokrývají výkonový rozsah od 0,09 až 2 000 kW. Elektromotory třídy Kinetics jsou velmi efektivní a pozitivní energetickou bilancí.

Jsou bezkonkurenční cenou a rychlostí dodání a zajišťují nejvyšší možnou nákladově efektivní provoz

Optimalizace pro fekvenčné měniče KineDrive
Vysoká efektivita a úspora při optimalizaci systému
Dokonalá spolupráce
Vyváženost
Nízká hlučnost

Skupina KineDrive představuje rodinu frekvenčních měničů společnosti výbo Electric, určených pro využití v průmyslových zařízeních a továrních systémech. Tato skupina zahrnuje nasazení v jakékoli aplikaci. V kombinaci s motory řady Kinetics LV umožňuje společnost VYBO Electric dodání kompletního pohonu dimenzovaného přesně na požadovanou aplikaci.

Rada E 550 – Navržena pro standardní použití s indukčními motory
Rada V 350 – Zaměřená na náročné aplikace s motory menších výkonů
Rada V 560 – Optimalizované na silové aplikace středních a velkých výkonů
KineDrive DC – Jednosměrný měnič z rodiny KineDrive
Rada L 1000 – Vytvořena pro obrovské silové výkony do 5 MW

Close Menu